Các chứng nhận

1. Phần mềm Quản lý bán hàng Online VIVA

 

Chứng nhận phần mềm quản lý bán hàng Viva Online

Chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả về phần mềm quản lý bán hàng Online Viva

 

2. Phần mềm Quản lý và Kiểm soát Cân điện tử Mắt Thần

 

Chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm cân điện tử Mắt Thần

Chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả về phần mềm cân điện tử Mắt Thần

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Follow us on